Projekt uvođenja ISO standarda

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom/zaštitom okoliša/zdravljem i sigurnošću na radu ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018

Sažetak projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća ERGA d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih normi upravljanja kvalitetom/zaštitom okoliša/zdravljem i sigurnošću na radu ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018 koji će doprinijeti boljem imidžu ERGA d.o.o., povjerenju postojećih i novih klijenata, smanjenju troškova poslovanja, povećanju prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je usmjeren na glavne ciljne skupine tj. zaposlenike ERGA d.o.o. ali i na ostale zainteresirane strane kao što su klijenti, dobavljači, poslovni partneri, društvena zajednica, tijela državne uprave, financijske institucije...

Ciljevi:

Dugoročni ciljevi poduzeća su:

- Ostvarenje i povećanje profita

- Postizanje više razine kvalitete u odnosu na konkurenciju

- Zadovoljenja potreba i očekivanja klijenata i investitora

- Ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih

- Povećanje broja zaposlenih

- Povećanje udjela na tržištu

- Osvajanje novih tržišta

- Uspostavljanje nižih troškova od konkurenata da bi smo postali jači od konkurenata

- Poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnosti na radu u poduzeću

- Poboljšanje svih procesa unutar poduzeća.

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:

- ispunjavanje svih zahtjeva klijenata, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge

- vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika

- izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika

- preventivno djelovanje da ne dođe do nesukladnih proizvoda

- poboljšanja sustava

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 187.468,25 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 149.974,60 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 127.478,41HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 5.02.2020. do 5.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Darko Šamija, e-mail; darko.samija@erga.hr

Reference:

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite; www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020